Logistics Engineering: Techniek en Kosten

Onze tweedejaars studenten Logistics Engineering maakten in het project Techniek en Kosten kennis met het onderdeel Service Logistiek. Onze vierdejaars studente Saskia doet verslag van dit project:

 

In dit project ligt de nadruk op het plannen van het onderhoud aan een schip dat gas vervoerd. Bij het plannen van onderhoud dient rekening gehouden te worden met onder andere de kosten, het soort onderhoud en de scheepsonderdelen.

 

Studenten Robin, Koen, Anyssa, Remco en Niels werkten hard aan hun adviesrapport. Elke week stond voor hen een vergadering met de opdrachtgever (de docent in dit geval) gepland waarin de huidige stand van zaken werd besproken.ech

 

Anyssa: “Dit project vonden wij vrij lastig omdat er veel analyses gemaakt moesten worden met een groot databestand in Excel. Het is dan spannend of je op de goede weg zit. Het was ook een erg interessant project omdat je ziet hoeveel slimmer onderhoud kan”.

 

Robin: “Ik had niet verwacht dat service logistiek zo waardevol kon zijn en zo’n grote uitdaging. Ik kijk terug op een uitdagend project”.

 

Helemaal overtuigd van een toekomst in de service logistiek zijn deze vijf studenten nog niet. Ze hebben nog even de tijd om te kiezen. Het werken aan projecten vinden zij wel het meest leerzaam, omdat je de theorie echt toe past. Wij hopen dat deze en andere projecten onze tweedejaarsstudenten helpt om een goede keuze te maken voor een stagebedrijf voor het derde jaar!

Studenten Logistics Engineering

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 794 77 00

E-mail: rmi-bedrijfsbureau@hr.nl