Chemische Technologie studenten gaan voor zoet water

In grote delen van Afrika, in landen als Brazilië en op eilanden is sprake van waterschaarste of worden ernstige tekorten aan schoon drinkwater verwacht. Ook aan boord van schepen is het een uitdaging om voldoende drinkwater beschikbaar te hebben. Zout water daarentegen is in grote hoeveelheden aanwezig. Begin juni zijn twee groepjes Chemische Technologie studenten gestart met een project om van zout water zoet water te maken. Het unieke aan dit duurzame project is dat de studenten gebruik zullen maken van zonne-energie waardoor het systeem geheel zelfvoorzienend is en gebruik maakt van groene energie.

De toepassing

Op donderdag 11 juni is op het dak van het Academieplein (locatie van Hogeschool Rotterdam) een zonnepaneel geplaatst. De studenten hebben aan het paneel een zonneboiler gekoppeld, waarmee zout water dat het systeem wordt ingestuurd verwarmd wordt tot 70 à 80 graden. Het verwarmde zoute water wordt daarna een membraam ingestuurd. Waterdruppels die condenseren worden vervolgens opgevangen en als zoet water het membraam uitgestuurd. Water dat in het membraam niet verdampt, wordt apart afgevoerd.

Klein beginnen

Het systeem waar nu meegewerkt wordt is erg overzichtelijk en biedt kansen voor meer toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het overschot aan energie dat het zonnepaneel produceert. Wat kun je nog meer met deze groene energie doen? En wat doe je met het brakwater dat uit het systeem komt? Vanaf september 2015 wordt dit project officieel onderdeel van de minor Procestechniek & Energietransitie. Studenten die het project dan overnemen van de huidige projectgroepen houden ons op de hoogte van het project via de RMU Facebookpagina. Zoek op de pagina op #RMUCTE

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 794 77 00

E-mail: rmi-bedrijfsbureau@hr.nl